زبان های خارجی

جزیره‌ای را تصور کنید. کیلومترها دور از ساکنین دیگر کره زمین. تمام مرزهای جغرافیایی این جزیره به روی افراد دیگر بسته است. امکان تبادل کالا یا دانش وجود ندارد. مردم از شرایط دیگر انسان‌ها با خبر نیستند و چیزی درباره دنیا نمی‌دانند. انزوای مطلق. ترسناک است؟

زمانی که ما به زبان‌های بین‌المللی تسلط نداریم و نمی‌توانیم برای تبادل اطلاعات از آن استفاده کنیم تقریبا شبیه آن جزیره‌ایم. منزوی، جامانده، و ناامید از پیشرفت.

در دنیای امروز منابع و روش‌های گوناگون و فراوانی برای یادگیری زبان‌های خارجی وجود دارد که باعث سردرگمی بسیاری از ما شده است. اما نگران نباشید.

طراه نقشه‌اش را برایتان کشیده. زبان مورد نظر خود را انتخاب و راهتان را طراحی کنید.

زبان های خارجی